Author: Photograph Courtesy of Kris Tamburello for Douglas Elliman Real Estate