Tour the 2016 San Francisco Decorator Showcase House